Over de Koninklijke Belgische Vereniging voor Dermatologie en Venerologie (KBVDV)

De KBVDV is een vereniging van dermatologen ter bevordering van de studie van de huid en haar vele ziekten. Onze missie is: Maximum Skin Health for All!
about

Doelstelling

De doelstelling van deze vereniging is de bevordering van de studie van de huid en haar vele ziekten. België telt in totaal 815 dermatologen (2018).

Naast wetenschappelijke activiteiten en beroepsrichtlijnen heeft de KBVDV ook een publiek doel, namelijk om mensen en organisaties te informeren over het voorkomen van en de aanpak van huidaandoeningen.

Verder behartigt de KBVDV het imago van ons specialisme ten aanzien van de overheid, de pers, de farmaceutische bedrijven en de andere medische beroepsgroepen.

Woord van de voorzitter

Als wetenschappelijke vereniging én als dermatologen streven we naar een maximal skin health for all”, onze missie !

Met de vereniging verzekeren we dat we ons beroep steeds op een kwaliteitsvolle manier kunnen uitoefenen, en dat we onze kwaliteiten ook naar onze stakeholders (burgers, industrie, overheid…) kenbaar maken. Daarom voorzien we navorming, live én online, bieden we toegang tot up to date richtlijnen en aanbevelingen, reiken we wetenschappelijke prijzen uit, bieden we beurzen aan, en werken we ook aan specifieke projecten om het uitvoeren van ons beroep zo kwalitatief mogelijk te maken. Via onze vereniging geven we ook zichtbaarheid aan subdisciplines zoals kinderdermatologie, allergie, huidkanker, technische expertise zoals dermoscopie, laser, en dermatopathologie.

We zijn tevens een pleitbezorger voor ons vak naar de buitenwereld toe, en vertegenwoordigen de Belgische dermatologie binnen de International League of Dermatological Societies.

Bestuursleden

Het bureau van de vereniging werd op de algemene vergadering van 5 maart 2021 verkozen en goedgekeurd en is als volgt samengesteld:

  • Voorzitter: Prof Dr Véronique del Marmol
  • Ondervoorzitter: Prof Dr Jan Gutermuth
  • Secretaris : Dr Bernard Bouffioux
  • Penningmeester: Prof Dr Julien Lambert
  • Leden: Prof Dr Marie Baeck, Prof Dr Marjan Garmyn, Prof Dr Jo Lambert, Prof Dr Arjen Nikkels, Dr Katrien Vossaert en Dr Fabienne Willaert
  • Young Members: Dr. Isabelle Hoorens, Dr. Jonathan Krygier, Dr. Gaëlle Leemans.
  • Manager : Mrs. Jennifer Robinson

De KBVDV is een vereniging zonder winstoogmerk opgericht overeenkomstig de wet van 27 juni 1921 met als identificatienummer 523/92.

Members

Del Marmol

Véronique Del Marmol

Jan Gutermuth

Jan Gutermuth

Bernard Bouffioux

Bernard Bouffioux

Lambert

Julien Lambert

Jo profielfoto Linkedin

Jo Lambert

Marie Baeck

Marie Baeck

Foto Garmyn

Marjan Garmyn

Photo Arjen

Arjen Nikkels

Vossaert

Katrien Vossaert

Fabienne Willaert

Fabienne Willaert

Isabelle Hoorens

Isabelle Hoorens

Jonathan Krygier

Jonathan Krygier

G Leemans

Gaëlle Leemans