Belgian Association of Dermato-Oncology (BADO)

De Belgische Associatie van Dermato-Oncologie BADO is gesticht in 2012 ter bevordering van de multidisciplinaire aanpak van dermato-oncologie.

Publicaties

Meer informatie over de BADO

Lees meer over de bestuursleden en de missie van de BADO.

Lees meer