Belgian Association of Dermato-Oncology (BADO)

De Belgische Associatie van Dermato-Oncologie BADO is gesticht in 2012 ter bevordering van de multidisciplinaire aanpak van dermato-oncologie.