The Belgian Mohs Group

Mohs micrografische chirurgie is bedoeld voor het verwijderen van huidtumoren op zones waar weinig ruimte is om veel marge te nemen.
De techniek is genoemd naar dokter Fredrick E. Mohs die de techniek ontwikkelde.

Wie zijn we?

De Belgian Mohs Group is een werkgroep die Belgische dermatologen die Mohs micrografische chirurgie verrichten verenigt. Daarvoor hebben zijn een extra opleiding gevolgd.

Wat zijn onze doelen?
- Belgische artsen (dermatologen, huisartsen en andere specialisten) bekend te maken met Mohs
micrografische chirurgie en de voordelen ervan.
- Expertise en ervaring met Mohs micrografische chirurgie in België met collega’s te delen.
- Een volwaardige opleiding voor Mohs micrografische chirurgie in België op te zetten.
- Een correcte vergoeding via de mutualiteiten te bekomen.


What is Mohs chirurgie?

Mohs micrografische chirurgie is bedoeld voor het verwijderen van huidtumoren op zones waar weinig ruimte is om veel marge te nemen. Hierbij wordt 100% van de snijranden beoordeeld middels horizontale vriescoupes, of met paraffine coupes (Slow Mohs). De techniek is genoemd naar dokter Fredrick E. Mohs die de techniek ontwikkelde.

Mohs micrografische chirurgie wordt uitgevoerd volgens een duidelijk omschreven protocol. De afwijking wordt schotelvormig uitgesneden. De preparaatranden worden gekleurd. Direct na excisie wordt het hele snijvlak van het verwijderde weefsel volledig onder de microscoop onderzocht. Als er nog ergens tumor wordt gezien kan zeer doelgericht een aanvullende resectie gebeuren. Hierdoor zijn de snijmarges zeer klein en wordt het onnodig verwijderen van gezond weefsel voorkomen. Dit maakt het vooral geschikt voor afwijkingen in het gelaat. Door de hoge mate van zekerheid van radicaliteit kunnen ook grote defecten gesloten worden zonder risico op heroperatie.

De Mohs chirurg is bekwaam de defecten zelf te sluiten, maar zal in sommige gevallen samenwerken met andere specialisten zoals plastisch chirurgen, oculoplastisch chirurgen en MKA-artsen.


Verschillen met reguliere excisie?

Mohs micrografische chirurgie is zekerder en sneller dan een reguliere excisie.

Zekerder: bij Mohs worden 100% van de snijranden (zij- en bodem) in beeld gebracht. Bij een reguliere excisie worden verticale lamellen uit het preparaat genomen die worden onder de microscoop beoordeeld. Daardoor kan een stuk tumor gemist worden, in tegenstelling tot Mohs.

Sneller: bij Mohs is het resultaat binnen enkele uren bekend. Echter bij reguliere excisies met paraffine coupes duurt het enkele dagen voor het resultaat van het microscopisch onderzoek gekend is.

Bij reguliere excisie met vriescoupes kan weliswaar ook snel geoordeeld worden maar worden niet alle snijranden gevisualiseerd.


Voor welke huidkankers is Mohs micrografische chirurgie geschikt?

De techniek is vooral geschikt voor basaalcelcarcinomen:

  • in het gelaat;
  • met een agressieve groeiwijze;
  • die niet geheel verwijderd zijn bij eerdere behandeling;
  • die zijn teruggekomen in een litteken.

Het wordt ook steeds meer toegepast voor andere huidtumoren onder andere:

  • spinocellulaircarcinomen
  • dermatofibrosarcoma protuberans
  • atypisch fibroxanthomen


Voordelen van Mohs chirurgie:

De grootste voordelen van Mohs chirurgie zijn:

- Dat alle snijranden worden onderzocht (in tegenstelling tot de conventionele technieken waarbij lamellen als steekproeven worden genomen en onderzocht). Dit is zeker bij huidtumoren die sprieterig groeien van belang.

- De uitslag van de radicaliteit dankzij de vriescoupes in minuten tot uren bekend is en het geen dagen duurt.

- Dat er zo gericht als mogelijk kan worden gewerkt en dat we op die manier zo weefselsparend als mogelijk kunnen zijn.


Waar kunnen patiënten terecht voor Mohs micrografische chirurgie?

Afd. Dermatologie AZ Turnhout

Afd. Dermatologie UZ Gent

Afd. Dermatologie UZ Leuven

Afd. Dermatologie UZ Antwerpen

Afd. Dermatologie UZ Brussel

Afd. Dermatologie ZOL Genk

Afd. Dermatologie Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel