Belgian Laser Group (BLG)

De Belgian Laser Group BLG wil samenwerking, informatie en bijscholing bevorderen voor alle artsen die lasertechnologie gebruiken voor pathologische en esthetische doeleinden.

Publicaties

Meer informatie over de BLG

Lees meer over de bestuursleden en de missie van de BLG.

Lees meer