Over de Beroepsvereniging der Belgische Dermatologen en Venerologen (BBDV)

De beroepsvereniging bevordert de bekendheid van de specialiteit der dermato-venerologie en verdedigt de beroepsbelangen van haar leden.

Onze opdracht

De Beroepsvereniging voor de Belgische Dermatologie en Venerologie heeft tot doel de bekendheid van de specialiteit dermato-venerologie te bevorderen, de beroepsbelangen van haar leden te verdedigen en zich in te spannen voor de verbetering van de morele en materiële voorwaarden van de beroepsuitoefening en van het moreel en materieel welbehagen van haar leden.

Zij heeft ook tot doel de communicatie tussen de dermatologen onderling, en de communicatie met derden, te verbeteren.

Wie zijn we?

De Beroepsvereniging voor de Belgische Dermatologie en Venerologie (BBVDV) is een vereniging die conform is met de wettelijke regeling van de beroepsverenigingen (wet van 31 maart 1898).

Zij werd opgericht in 1948 en is erkend onder het nummer 6351.

De statuten van de beroepsvereniging, aangepast en op de bijzondere algemene vergaderingen van 2 september 2003 en 22 februari 2018 unaniem goedgekeurd, verschenen in het Belgische Staatsblad op 12 september 2013 en op 2 mei 2018.

Raad van bestuur

De raad van bestuur werd op de algemene vergadering van 18 februari 2014 verkozen en is als volgt samengesteld:

Voorzitter : Dr Béatrice De Donder

Ondervoorzitters : Dr Johan Snauwaert en Dr Alain Van Staey

Secretaris : Dr Hugo Boonen

Penningmeester : Dr Jean-Marie Octave

Verantwoordelijke sponsoring: Dr. Carine Nootens

Raadgevende leden: Dr. Bernard Bouffioux (waarnemer voor de KBVDV ), Dr. Jan Devos, Dr. Freddy Hamerlinck, Dr. Thomas Maselis, Dr. Yora Mostmans, Dr. Koen Roegies et Dr. Mark Van Daele (waarnemer voor de KBVDV)

Eigen website

Bezoek Dermanet, de website van de BBDV