AMGEN Young Investigator Award 2024

Het doel van deze beurs is om Belgische dermatologen en assistenten dermatologie te ondersteunen die een doctoraatsproject willen opstarten.

BEURS

De bestuursleden van de KBVDV zullen de ingediende projecten beoordelen en een score geven. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de BDD 2024 en ontvangt een beurs van 20.000 euro.

CRITERIA

  • Innovatief de-novo project in verband met dermatologie.
  • De aanvrager moet een gediplomeerd arts, dermatologieassistent of dermatoloog zijn die in België werkt en nog niet gepromoveerd is.
  • Minstens één promotor van het project moet lid zijn van een Belgische Dermatologie Universiteit Dienst (NL: ZAP; F: ).
  • De aanvrager moet een haalbaar onderzoeksplan voorleggen, inclusief budgetplanning.
  • Het budgetoverzicht moet de financiële haalbaarheid van het hele project aantonen. Als de subsidie niet de kosten van het hele project dekt, moet worden aangetoond dat er financiering is uit andere bronnen.
  • Selectiecriteria zijn de mate van innovatie, de wetenschappelijke nauwkeurigheid van het voorstel en de kwalificaties van de aanvrager.
  • Aanvragers mogen niet meer dan één SRBDV-award per kalenderjaar aanvragen.

DEADLINE

23 februari 2024 (23h59)

HOE AANVRAGEN

Vul het aanvraagformulier in en stuur je CV en het begrotingsformulier (met de totale projectbegroting en een uitsplitsing van de begroting waarin duidelijk wordt uitgelegd waarvoor de 20.000 euro zal worden gebruikt) naar info@belgiandermatology.be.

Houd er rekening mee dat er aan het einde van het project om een eindrapport zal worden gevraagd.