DERMIMPACT Award 2023

Ons doel is het erkennen van invloedrijke initiatieven in de dermatologie die de levenskwaliteit van patiënten in België verbeteren.
Dermimpact

Beurs

De bestuursleden van de KBVDV beoordelen en scoren de ingediende projecten. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de BDD 2023 en ontvangt een grant ter waarde van 15.000€.

Criteria

 • Bestaande of toekomstige impactvolle initiatieven die de kwaliteit van de dermatologische patiëntenzorg in België bevorderen.
 • Aantoonbare/kwantificeerbare voordelen voor patiënten.
 • Relevantie van het project;
 • Originaliteit en innovatief karakter van het project;
 • Imago en impact van het project;
 • Bevat een projectleider die een gekwalificeerde Belgische dermatoloog van 35 jaar of ouder is
 • Biedt geen voordeel aan patiënten uit hoofde van een medische behandeling (geen R&D-project)
 • Het project mag geen deel uitmaken van een lopend (promotie)project, een groter project of reeds gepubliceerd werk
 • Haalbaarheid rekening houdend met de verstrekte middelen: het begrotingsformulier moet de financiële haalbaarheid van het hele project aantonen. Indien de subsidie de kosten van het gehele project niet dekt, is een verklaring van het afdelingshoofd voor een passende financiering tot 50% van de projectkosten vereist.
 • Het salaris van de dermatologen mag niet door de subsidie worden gefinancierd.
 • De aanvrager kan in een kalenderjaar niet meer dan één prijs in het kader van de KBVDV aanvragen.

Deadline

15 januari 2023 middernacht