DERMIMPACT Award 2024

Ons doel is het erkennen van invloedrijke initiatieven in de dermatologie die de levenskwaliteit van patiënten in België verbeteren.
Dermimpact

Beurs

De bestuursleden van de KBVDV beoordelen en scoren de ingediende projecten. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de BDD 2024 en ontvangt een grant ter waarde van 15.000€.

Criteria

 1. Project type
  * Geplande impactvolle initiatieven die de kwaliteit van de patiëntenzorg in dermatologische setting in België verbeteren. Het project moet nieuw zijn of een nieuw deel van een reeds bestaand project.
  *
  Het voorstel moet de gezondheidszorg bevorderen, maar mag niet als doel hebben om aan te sporen om bepaalde medicinale producten aan te bevelen, voor te schrijven, te verkopen of toe te dienen. Het project mag ook geen voordeel bieden aan de patiënt door het gebruik van bepaalde medicinale producten (geen onderzoek en ontwikkelingsprojecten, primair onderzoek, interventionele studies, geen risico voor de veiligheid van de patiënt of enige andere ethische bezwaren voor Janssen)
 2. Deelnemers
  * Het project moet een projectleider hebben die een gekwalificeerd, ervaren dermatoloog is die werkzaam is in België en die reeds een doctoraat behaalde of die zijn ervaren statuut kan bewijzen door een andere significante contributie aan de Belgische dermatologie. Zie artikel 3 voor een niet-limitatieve lijst van voorbeelden om de significante contributie te staven.
  *
  De aanvrager kan niet voor meer dan één prijs solliciteren die door de KBVDV binnen hetzelfde kalenderjaar wordt uitgereikt.
  *
  De aanvrager moet deel uitmaken van een gezondheidszorgorganisatie. Zie volgende criterium ‘Betaling’ voor de reden hiervoor.
 3. Betaling
  * De betaling door Janssen zal gebeuren naar een rekening, beheerd door de KBVDV. De uitbetaling van de prijs door de KBVDV zal gebeuren aan eengezondheidszorgorganisatie, niet aan een individuele gezondheidszorgbeoefenaar.
 4. Budget
  * Het budget overzicht moet de haalbaarheid van het hele project bewijzen, alsook de redelijkheid van de geplande kosten.
  *
  Janssen kan slechts tot 50% van het project ondersteunen. Bewijs van ondersteuning van andere bronnen moet worden voorgelegd.
  *
  Het salaris van de dermatoloog en/of verpleegkundige of andere reguliere gezondheidszorgkosten mogen niet door deze beurs worden gefinancierd.
 5. Gebruik van het verschafte bedrag
  * De winnaar moet bereid zijn om een bewijs van gebruik van de middelen voor te leggen, indien dit wordt gevraagd door de KBVDV of door Janssen. Bv. Een rapport van het project.
 6. Uit de ingediende projecten die aan bovenstaande criteria voldoen, zal de jury een winnaar selecteren. De criteria die de jury bij de selectie zal handhaven, zijn de volgende:
  *
  aantoonbaar/kwantificeerbaar voordeel voor de patiënt
  * relevantie van het project
  *
  originaliteit en innovatief karakter van het project
  *
  uitstraling en impact van het project
  *
  financiële haalbaarheid van het project

Deadline

14 januari 2024 23:59