Praktische Informatie

Prof. Enno Schmidt van Lübeck University, Duitsland, zal toelichten hoe we een blaarziekte accuraat kunnen diagnosticeren.

Chairs Prof. Jo Lambert (UZ Gent) en Dr. Cheyenne Delvaux (St. Pierre HUB-ULB) zullen door de meest recente Europese behandelrichtlijnen voor pemphigus en bulleus pemphigoid gaan, en uitdagende casussen en klinische vragen bespreken met hem.

Alles wat u wilt weten over blaren bij uw patiënten !

Sprekers

Enno Schmidt

Enno Schmidt