Meer informatie over Euromelanoma

27 maart 2020
Lees meer over de Euromelanoma Task Force en hun jaarlijkse campagne.
publications

Euromelanoma is, zoals u weet, een door dermatologen gestuurde campagne om het bewustzijn betreffende primaire en secundaire preventie van huidkanker bij de algemene bevolking te verhogen. Met een jaarlijkse campagne proberen we via de pers en andere media zo veel mogelijk mensen te bereiken.

In 1999 werd door Dr. Thomas Maselis, Prof. Veronique del Marmol, Dr. Koen De Boulle, Dr. Mark Vandaele, Dr. Lieve Brochez, Dr. Bertrand Richert, Dr. Christian Pirard en Mw. Hilde Weckx de eerste actie onder de naam van Melanoma Monday in België georganiseerd.

De resultaten werden gepresenteerd op het EADV congres in 2000, en er was interesse van andere dermatologen om dit ook in hun land te organiseren.

Deze groep publiceerde een blueprint voor de actie, en zo werd in 2000 de eerste ‘Euromelanoma’ actie simultaan in 11 landen georganiseerd

De eerste 5 jaren was Dr. Thomas Maselis de Europese president van Euromelanoma, daarna was dat Professor Andreas Katsambas, en in de laatste 10 jaar was het voorzitterschap van de Europese Euromelanoma in handen van Professor Véronique del Marmol. Onder haar visionair leiderschap groeide de organisatie, en wordt de Euromelanoma actie in 32 landen tegelijkertijd georganiseerd.

Onze campagne

Het concept is eenvoudig. Elk jaar worden de dermatologen uitgenodigd om in de lente een aantal gratis consultaties beschikbaar te stellen. De Euromelanoma actie, met telkens een speciaal thema, wordt in een jaarlijkse persconferentie aangekondigd. Door de aandacht van de pers wordt er zo aan een groot publiek correcte, door dermatologen gecontroleerde informatie over huidkanker, hoe verdachte letsels vroeg te herkennen, en te laten behandelen en hoe zich te beschermen tegen UV-licht gegeven.

De boodschappen gaan over zowel primaire, secundaire als tertiaire preventie van huidkanker.

Voor alle patiënten die tijdens deze consultaties worden gezien, is er een vragenlijst die deels door de patiënt en deels door de dermatoloog wordt ingevuld. Hierdoor is er een enorme database ontstaan waarmee wetenschappelijke studies gedaan worden.

Er is een mooie internationale website gemaakt voor patiënten, het grote publiek en professionals: www.euromelanoma.org

Leden van de taskfore

In 2020 wordt de Belgische Euromelanoma taskforce gevormd door:

  • Prof. Véronique del Marmol,
  • Dr. Nathalie Rooseleer,
  • Dr. Bernadette Blouard,
  • Dr. Samira Baharlou,
  • Dr. Thomas Maselis,
  • Dr. Harm van der Endt, en
  • Mw. Hilde Weckx (Expanscience) die voor de praktische organisatie en meeste administratieve taken zorgt.

Honoraire leden:

  • Prof. Diane Roseeuw
  • Dr. Christian Pirard
  • Dr. Mark Vandaele