Naeyaert Prijs

De Belgische Vereniging voor Dermatologie en Venerologie BVVD reikt om de vijf jaar een prijs van 15.000 € (vijftienduizend euro) uit ter nagedachtenis aan Professor Jean-Marie Naeyaert.
prizes
2018-BDD-JM-Naeyaert-prize-5-light

Conform de statuten gepubliceerd in het Staatsblad op 21 oktober 1999 en 18 december 2006, besloot de Belgische Vereniging voor Dermatologie en Venerologie een prijs van 15.000 € (vijftienduizend euro) uit te reiken ter nagedachtenis aan Professor Jean-Marie Naeyaert. De prijs wordt ‘Prijs Jean-Marie Naeyaert’ genoemd en is bestemd om het dermatologisch nationaal en internationaal onderzoek ten voordele van de patiënt aan te moedigen en te stimuleren. De laatste prijs werd uitgereikt in 2017 aan dr Olivier AERTS. De volgende Naeyaert prijs zal worden uitgereikt in 2022.