Naeyaert Award 2022

De Belgische Vereniging voor Dermatologie en Venerologie BVVD reikt om de vijf jaar een prijs van 15.000 € (vijftienduizend euro) uit ter nagedachtenis aan Professor Jean-Marie Naeyaert.
prizes
2018-BDD-JM-Naeyaert-prize-5-light

Criteria voor Kandidaten

Kandidaten voor de Jean-Marie Naeyaert Prijs moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • geen lid te zijn van de jury van de Jean-Marie Naeyaert Prijs,
  • onder de voorwaarden en binnen de termijnen die in dit reglement zijn vastgesteld, de tekst van het oorspronkelijke ontwerp voor de jury indienen;
  • hun volledige curriculum vitae bijvoegen,
  • een verklaring bijvoegen dat de specifieke inhoud van hun project geen eerdere gunning heeft ontvangen en niet tegelijkertijd voor een andere gunning wordt ingediend.

Projectcriteria

Om in aanmerking te worden genomen, moeten de teksten van de ingediende projecten aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • worden geschreven in het Nederlands, Frans of Engels en vergezeld gaan van een substantiële samenvatting in het Engels
  • niet uitsluitend een doctoraatsthesis zijn die eerder door de kandidaat is verdedigd
  • origineel zijn, een bijdrage leveren aan de vooruitgang van de dermatologie in het algemeen en, althans voor het grootste deel, worden uitgevoerd in een Belgische instelling.
  • elke kandidaat presenteert slechts één project per sessie.