LEO Pharma Innovation Grant 2023

Het doel van deze grant is om innovatie in dermatologie te ondersteunen en aan te moedigen, zodat mensen geholpen worden in het verkrijgen van een gezonde huid.

Beurs

De bestuursleden van KBVDV reviewen en beoordelen de ingediende projecten. De top 3 presenteert zijn of haar project tijdens BDD 2023 waar de winnaar wordt gekozen. De winnaar ontvangt een beurs ter waarde van 15.000€.

Criteria

  • Innovatief R&D-project
  • Het voorstel dient ter ondersteuning van gezondheidszorg of onderzoek, maar mag niet aanzetten tot aanbevelen, voorschrijven, kopen, verkopen, leveren of toedienen van geneesmiddelen.
  • Het project moet worden geleid door een dermatoloog of een dermatoloog in opleiding die nog niet is gepromoveerd.
  • De aanvragers moeten 34 jaar of jonger zijn op de datum van indiening van het voorstel.
  • Het project mag geen deel uitmaken van een lopend (PhD) project, een groter project of reeds gepubliceerd werk.
  • Uit de begrotingsfiche moet blijken dat het gehele project financieel haalbaar is. In het geval dat de beurs niet de kosten van het gehele project dekt, is een verklaring van het afdelingshoofd nodig voor een aanvullende financiering van maximaal 50% van de projectkosten.
  • Het salaris van de dermatologen mag niet door de beurs worden gefinancierd.
  • De aanvrager kan niet meer dan één prijs, die onder auspiciën van de KBVDV in een kalenderjaar wordt uitgereikt, aanvragen.

Deadline

15 januari 2023 middernacht