Dermatologist from the Heart - La Roche Posay - 2022

Een initiatief om dermatologie voor iedereen toegankelijk maken dankzij projecten met een maatschappelijk karakter.
prizes

De Stichting La Roche-Posay wenst door middel van het programma «Dermatoloog uit het Hart» dermatologen te ondersteunen die hun knowhow en kennis ter beschikking stellen van een breder publiek. Via dit nieuwe initiatief wordt om de 2 jaar een prijs toegekend aan het meest gulle project van een dermatoloog dat als doel heeft de levenskwaliteit van patiënten te verbeteren.

Dit programma, dat in 2011 in Frankrijk werd opgestart, heeft als doel onbaatzuchtige initiatieven die dermatologie wereldwijd toegankelijk maken voor het grote publiek aan te moedigen en te ondersteunen.
> Wenst u dermatologische verzorging toegankelijk te maken voor minderbedeelde bevolkingsgroepen?
> Wenst u dermatologische behandelingen ter beschikking van geïsoleerde bevolkingsgroepen te stellen?
> Wenst u de opsporing van huidkanker toe te spitsen op bepaalde risicogroepen?

De deadline om je aan te melden is gesloten.

Een jury van 12 leden (lid van de KBVDV) uit deze Vereniging zal de ingediende projecten evalueren om vervolgens het project te kiezen dat het meest aansluit bij de opdracht “Dermatoloog uit het Hart”, namelijk de levenskwaliteit van patiënten verbeteren.
Een prijs ter waarde van 10.000 euro wordt toegekend aan de houder van het winnende project.