Position statement Immunosuppressants

Graag informeren wij jullie over het standpunt van de KBVDV omtrent immunosuppressiva in het kader van de recente ontwikkelingen rond Covid-19:

Bij patiënten die medicatie nemen om het immuunsysteem te onderdrukken (vb. hoge dosis cortisone, medicatie tegen afstoting, chemotherapie, TNF-alfa blokkers of andere "biologicals") wordt niet aanbevolen de medicatie preventief te onderbreken in afwezigheid van symptomen van (virale) infectie. Bij patiënten die wel een virale infectie hebben opgelopen, kan een gespecialiseerd arts voorstellen om de afweeronderdrukkende medicatie tijdelijk te onderbreken of in dosis te verlagen. Doe dit echter nooit op eigen initiatief.