Meer informatie voor nieuwe leden

Voor nieuwe leden, dermatologen in opleiding, gepensioneerde leden en dermatologen in het buitenland.

Gepensioneerde dermatologen en dermatologen in het buitenland kunnen in contact blijven met de verenigingen via een verlaagd lidgeld van 50 €.

Indien u uw opleiding hebt beëindigd in 2019 en u zich in 2020 lid maakt, hoeft u in 2020 geen lidgeld te betalen.

Dermatologen in opleiding hebben vrije toegang tot de website. Na de erkenning als dermatoloog wordt men niet automatisch lid van onze verenigingen.

Om lid te worden van onze beide verenigingen stuurt u uw gegevens door naar info@belgiandermatology.be of info@dermanet.be. Na goedkeuring van uw lidmaatschap op de Algemene Vergadering bent u lid van de KBVDV.