Dermatologist from the Heart

Hoe deelnemen?
pages

Alle praktiserende dermatologen van het land, met uitzondering van de juryleden, de medewerkers van de Stichting La Roche-Posay of van iedere andere structuur die betrokken was bij de uitwerking van de wedstrijd, mogen deelnemen.

> Dermatologen mogen zich zowel individueel als in groep kandidaat stellen.

> Elke kandidaat of groep kandidaten mag slechts één project indienen.

> Het bestaande of toekomstige maatschappelijke project moet zich richten tot de patiënt en op nationaal niveau uitgevoerd kunnen worden.

> Uw project mag betrekking hebben op één van de vijf onderstaande domeinen die bijdragen tot een betere levenskwaliteit van patiënten:

 1. Informatie en preventie: informatieve workshops, advies betreffende de preventie van ziektes, acties op school, opsporingscampagnes, enz.
 2. Opleiding van gezondheidswerkers: verpleegkundigen, dermatologen, andere artsen of professionals, enz.
 3. Advies en begeleiding: psychologische begeleiding voor de patiënten en hun omgeving, begeleiden van de patiënten bij het aanvaarden van de ziekte,advies betreffende de levensstijl, beter zelfbeeld, enz.
 4. Verbeteren van de maatschappelijke integratie: make-up workshops, gedragstherapieën, activiteiten voor kinderen die lijden aan huidziektes, vergaderingen van hulpgroepen, enz.
 5. Verbeteren van de toegang tot zorg: gratis opsporing en consultaties, doktersbezoeken,consultaties in afgelegen gebieden, enz.

De deadline voor het indienen van de kandidaatstellingen is 17 december 2021.

Feature image la roche posay derm from the heart

De kandidaatstellingen worden beoordeeld volgens onderstaande selectiecriteria:

 • Behoren tot één van de vijf toepassingsvelden.
 • Relevantie van het initiatief in het kader van de wedstrijd.
 • Haalbaarheid rekening houdend met de voorziene middelen/fondsen.
 • Originaliteit en innoverend karakter van het initiatief.
 • Uitstraling van het project: m.a.w. het aantal patiënten dat in aanmerking komt en de omvang van de actie.
 • Voordelen voor de patiënt: toegang tot de gezondheidszorg, aanvaarding van de ziekte en van de behandelingen, welzijn van de patiënten, eigenwaarde, nakomen van de behandeling en maatschappelijke integratie.