Dermatologist from the Heart

Hoe deelnemen?

Alle praktiserende dermatologen van het land, met uitzondering van de juryleden, de medewerkers van de Stichting La Roche-Posay of van iedere andere structuur die betrokken was bij de uitwerking van de wedstrijd, mogen deelnemen.

> Dermatologen mogen zich zowel individueel als in groep kandidaat stellen.

> Elke kandidaat of groep kandidaten mag slechts één project indienen.

> Het bestaande of toekomstige maatschappelijke project moet zich richten tot de patiënt en op nationaal niveau uitgevoerd kunnen worden.

> Uw project mag betrekking hebben op één van de vijf onderstaande domeinen die bijdragen tot een betere levenskwaliteit van patiënten:

 1. Informatie en preventie: informatieve workshops, advies betreffende de preventie van ziektes, acties op school, opsporingscampagnes, enz.
 2. Opleiding van gezondheidswerkers: verpleegkundigen, dermatologen, andere artsen of professionals, enz.
 3. Advies en begeleiding: psychologische begeleiding voor de patiënten en hun omgeving, begeleiden van de patiënten bij het aanvaarden van de ziekte,advies betreffende de levensstijl, beter zelfbeeld, enz.
 4. Verbeteren van de maatschappelijke integratie: make-up workshops, gedragstherapieën, activiteiten voor kinderen die lijden aan huidziektes, vergaderingen van hulpgroepen, enz.
 5. Verbeteren van de toegang tot zorg: gratis opsporing en consultaties, doktersbezoeken,consultaties in afgelegen gebieden, enz.

De deadline voor het indienen van de kandidaatstellingen is 17 december 2021.

De kandidaatstellingen worden beoordeeld volgens onderstaande selectiecriteria:

 • Behoren tot één van de vijf toepassingsvelden.
 • Relevantie van het initiatief in het kader van de wedstrijd.
 • Haalbaarheid rekening houdend met de voorziene middelen/fondsen.
 • Originaliteit en innoverend karakter van het initiatief.
 • Uitstraling van het project: m.a.w. het aantal patiënten dat in aanmerking komt en de omvang van de actie.
 • Voordelen voor de patiënt: toegang tot de gezondheidszorg, aanvaarding van de ziekte en van de behandelingen, welzijn van de patiënten, eigenwaarde, nakomen van de behandeling en maatschappelijke integratie.