Poster Abstracts BDD 2022

Inzending staat nu open voor postersabstrings die worden gepresenteerd op de volgende BDD's op 10 en 11 maart 2021.
announcements

Criteria

Poster abstracts kunnen zich richten op elk onderzoeksonderwerp.

De Raad van Bestuur zal kwaliteit en innovatie zoeken in geaccepteerde abstracts.

De maximale lengte van de abstracte poster is 400 woorden, inclusief referenties. Samenvattingen moeten in het Engels zijn geschreven, in Word-indeling (Calibri-lettergrootte 11) en het volgende bevatten:

  • Titel
  • Auteur: De beginletter van de voornaam en de achternaam van elke auteur moeten worden verstrekt. Diploma's en titels mogen niet worden toegevoegd.
  • Affiliaties: elke auteur moet worden vermeld per instelling, stad en land.
  • Tekst met referenties

Termijn

De deadline voor het indienen van postersabstractie is 31 januari 2022 (middernacht).

De Raad van Bestuur van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Dermatologie en Venereologie zal de inzendingen beoordelen en haar selectie aankondigen tegen midden februari 2022. We zullen de geselecteerde auteurs vragen om een poster voor te bereiden die tijdens de BDD's zal worden getoond.

De regels voor posters worden meegedeeld op het moment van goedkeuring van de samenvatting.