Onderzoek risico's van orale retinoïden Ugent

Onderzoek naar de risico’s van orale retinoïden en de impact van EU-labelveranderingen en zwangerschapspreventieprogramma’s.

Binnen een internationaal onderzoek op vraag van het Europees geneesmiddelenagentschap (EMA) gaat de Eenheid Farmaceutische Zorg van de UGent na hoe vrouwen in België worden geïnformeerd over de risico’s van orale retinoïden, maar ook wat de impact is van EU-labelveranderingen en zwangerschapspreventieprogramma’s voor deze geneesmiddelen. Meer bepaald gaat het om de geneesmiddelen Isocural®, Isosupra®, Isotretinoine EG®, Roaccutane® of Neotigason® die voornamelijk voorgeschreven en gebruikt worden bij psoriasis en acné.

Opdat EMA de informatievoorziening verder zou kunnen optimaliseren, willen ze zowel de ervaringen van patiënten als hun zorgverleners meenemen in dit onderzoek.

Om vrouwelijke gebruikers, artsen, dermatologen en apothekers te bereiken, werden online, anonieme vragenlijsten opgesteld die kunnen teruggevonden worden op www.fz.ugent.be. De medewerking van deze personen aan dit onderzoek wordt echter erg gewaardeerd en is cruciaal om het veilig gebruik van orale retinoïden te optimaliseren, maar is geheel vrijwillig.