EEM en Covid-19

Meerdere Belgische dermatologen hebben recent een toename in incidentie van (giant) urticaria, (urticaria) vasculitis, erythema multiforme (EEM), petechiale rash enz. waargenomen in hun praktijk .

Meerdere Belgische dermatologen hebben recent een toename in incidentie van (giant) urticaria, (urticaria) vasculitis, erythema multiforme (EEM), petechiale rash enz. waargenomen in hun praktijk (onze poll van 23/02/2020). Chinese dermatologen (Zheng, JEADV 2020) deze erupties geobserveerd as een prodromaal of concomitant symptom van een COVID-19 infectie. Anderzijds kunnen deze ook een geneesmiddeleneruptie zijn, gezien meerdere burgers mogelijks bepaalde anti-grippale middelen of andere medicatie zijn beginnen innemen.

Om een nosocomiale infectie onder zorgverstrekkers, zoals uzelf, te vermijden, gelieve steeds eerst te vragen (bij voorkeur reeds aan de telefoon) of uw patient cardinale symptomen van COVID-19 vertoont, zoals koorts, hoest en/of kortademigheid. Indien aanwezig, dan raden de huidige richtlijnen aan dat patiënten hun huisarts contacteren, en, dat ze, indien geïndiceerd naar een Corona triagecentrum en/of spoedafdeling gaan. Het is aan te raden, zelfs wanneer mildere of geen symptomen aanwezig zijn, waakzaam te blijven en protectieve maatregelen toe te passen zowel voor de patient als voor de zorgverlener.

Wanneer patiënten met de bovenvermelde huiderupties gezien worden op de spoedafdeling, dan moet de spoedeisende hulpverlener ook omzichtig handelen en COVID-19 infectie in de differentiaaldiagnose opnemen, en desgewenst testen.

We vragen gevallen te blijven rapporteren aan president@belgiandermatology.be en marie.baeck@uclouvain.be.