DERMCovid e-registry

De laatste weken is er opnieuw een sterke stijging in de coronacijfers. Er zijn tevens steeds meer vermeldingen in de literatuur van cutane manifestaties die mogelijks COVID-19 gerelateerd kunnen zijn, al is het verband tussen beiden soms nog niet goed begrepen.

UPDATE November 2020

Kent U een patiënt met een bevestigde/vermoeden van COVID-19 waarbij er een paravirale huideruptie (perniones, maculopapuleuze, papulopvesiculeuze, livedo-like of urticariële eruptie, etc.) te zien was? Rapporteer dit dan zeker in ons elektronisch register, DERMCovid. Een deel onder jullie hebben reeds dergelijke gevallen gerapporteerd, waarvoor wij jullie willen bedanken.

Zie hieronder voor toegang tot het elektronisch register en de geïnformeerde toestemming voor de patiënt.

Wilt U meer informatie of wenst u deze informatie liever op papier te ontvangen, contacteer ons dan via e-mail aan elena.vankwikelberge@uzgent.be

Bedankt voor uw medewerking en interesse in dit nationaal project !

--------------------------

Beste Collega,

Voor we enige boude uitspraken kunnen doen over de mogelijke associatie van deze erupties met COVID-19, is het nodig jullie informatie op gestandaardiseerde wijze verzamelen.

Daarom hebben we een elektronisch register, DERMCovid genaamd, gecreëerd, in hetwelk jullie details (en foto’s) van elke patient met een nieuw ontwikkelde huideruptie en een vermoeden van COVID-19 infectie kunnen invoeren. De diagnose van COVID-19 moet niet bewezen zijn, maar we vragen wel of er diagnostische tests werden uitgevoerd. U hebt hieronder toegang tot het register.

BELANGRIJK :

  1. De patiënt moet een geïnformeerde toestemming ondertekenen, hetwelk hieronder kan gevonden worden.
  2. U mag deze geïnformeerde toestemming in uw eigen dossier bewaren. Wij hebben dat niet nodig.
  3. Houd zelf een lijst bij van de patiënten die u rapporteerde, gezien we u over 2-3 maanden terug gaan contacteren.
  4. Op dat ogenblik willen we graag een bloedstaal van uw patiënt(en) afnemen om te testen of er, en in welke mate, COVID-19 immuniteit werd ontwikkeld. Details hierover volgen.

Bedankt voor uw medewerking en interesse in dit nationaal project !

Jo Lambert, Marie Baeck, Olivier Aerts, Anne Herman, Rani Soenen

Met de steun van de Koninklijke Belgische Vereniging van Dermatologie en Venereologie.