DERMCovid e-registry

Meerdere dermatologen hebben recent een toename gezien in het aantal paravirale erupties.

Beste Collega,

Meerdere dermatologen hebben recent een toename gezien in het aantal paravirale erupties. We danken allen die ons rapporteerden over deze gevallen.

Voor we enige boude uitspraken kunnen doen over de mogelijke associatie van deze erupties met COVID-19, is het nodig jullie informatie op gestandaardiseerde wijze verzamelen.

Daarom hebben we een elektronisch register, DERMCovid genaamd, gecreëerd, in hetwelk jullie details (en foto’s) van elke patient met een nieuw ontwikkelde huideruptie en een vermoeden van COVID-19 infectie kunnen invoeren. De diagnose van COVID-19 moet niet bewezen zijn, maar we vragen wel of er diagnostische tests werden uitgevoerd. U hebt hieronder toegang tot het register.

BELANGRIJK :

  1. De patiënt moet een geïnformeerde toestemming ondertekenen, hetwelk hieronder kan gevonden worden.
  2. U mag deze geïnformeerde toestemming in uw eigen dossier bewaren. Wij hebben dat niet nodig.
  3. Houd zelf een lijst bij van de patiënten die u rapporteerde, gezien we u over 2-3 maanden terug gaan contacteren.
  4. Op dat ogenblik willen we graag een bloedstaal van uw patiënt(en) afnemen om te testen of er, en in welke mate, COVID-19 immuniteit werd ontwikkeld. Details hierover volgen.

Bedankt voor uw medewerking en interesse in dit nationaal project !

Jo Lambert, Marie Baeck, Olivier Aerts, Anne Herman, Rani Soenen -

Met de steun van de Koninklijke Belgische Vereniging van Dermatologie en Venereologie.